La implantologia dental és una branca de l’odontologia d’alta tecnologia gràcies a la qual ha estat possible realitzar la pròtesis sense la preparació dental i fins i tot amb la pèrdua complerta de la dentadura evitant les pròtesis removibles.

Tant les tecnologies avançades, com els materials d’alta qualitat i els mètodes de diagnòstic moderns, són utilitzats pels nostres metges per la realització de la pròtesis dental garantint els resultats d’alta eficiència.

L’implant dental és una construcció que imita per la seva forma l’arrel dental, es fabrica amb materials biològicament inerts (titani, zirconi i les seves foses) i es col·loca dins de l’os.

Hi ha dos mètodes d’implantalogies dentals: clàssica i de càrrega immediata. En la versió clàssica es col·loca l’implant en els dos o més mesos des de l’extracció de la dent.

S’implanta la pròtesi en l’arrel artificial col·locant la funda o el pont desprès de la integració de l’implant en l’os (al cap de 2-3 mesos a la mandíbula inferior i de 3-4 mesos a la mandíbula superior). En la implantologia de càrrega immediata (o implantació exprés) la col·locació de l’implant es realitza a continuació de l’extracció de la dent si les condicions anatòmiques de la cavitat oral són les correctes, els experts ho recomanen als pacients com a prioritari.